De Confetti Company

Interview met Bas van der Veldt door Cultuurspotter Paul Geraeds

Bas in de AFAS Live met de Koning Willem 1 Prijs
AFAS Live

AFAS Software is een Nederlands familiebedrijf dat innovatieve softwareproducten ontwikkelt voor bedrijven en organisaties, van klein tot groot. Zoals ERP-software voor het ondersteunen van administratieve bedrijfsprocessen en CRM-software voor relatiebeheer, maar daarnaast ook tal van oplossingen op het gebied van financiën, HRM en workflow management.

Het bedrijf bestaat al 22 jaar en heeft de afgelopen jaren heel wat prijzen in de wacht gesleept, zowel voor zijn producten als voor de manier waarop het bedrijf functioneert; ze staan dan ook in de Top 10 van beste ICT werkgevers in Nederland. Bij AFAS staat één ding voorop: de medewerkers maken het bedrijf en er wordt dan ook op allerlei manieren in hen geïnvesteerd. Hiermee is een unieke bedrijfscultuur gecreëerd die ongetwijfeld de belangrijkste pijler is waarop het bedrijf steunt én de reden voor het succes.

Bas van der Veldt

CEO AFAS

Bas: ”Maar wat is het precies? In dit verband wordt organisatiepsycholoog Geert Hofstede vaak aangehaald. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar cultuur en cultuurverschillen in landen en organisaties. Volgens hem staat cultuur voor de collectieve mentale programmering van een groep of categorie mensen, waarmee ze zich onderscheiden van anderen. Kort gezegd: een groep met dezelfde normen en waarden. Dat is tegelijkertijd de kracht en de zwakte van een cultuur, want juist de gedeelde normen en waarden zijn het moeilijkst te veranderen en bij organisatieveranderingen is dat vaak wat men beoogt.

Binnen een bepaalde (bedrijfs)cultuur kun je een aantal lagen onderscheiden, net als bij een ui. Naarmate je de lagen afpelt, kom je dichter bij de kern. Hoe dichter een laag bij het binnenste van de ui ligt, des te moeilijker deze te veranderen is. En laat de binnenste laag nu net die van de waarden en grondbeginselen zijn! Maar hier brengt Hofstede uitkomst, want hij zegt dat cultuurverschillen tussen landen vooral tot uitdrukking komen in ‘waarden’ en die tussen organisaties vooral in ‘praktijken’. Daarbij gaat het om de dagelijkse gang van zaken in een bedrijf en dat is iets waarop je als bedrijfsleiding wél invloed op kunt uitoefenen. Hofstede verwoordt dit heel mooi: ‘De waarden van de oprichters en leiders worden de praktijken van de medewerkers’.

Want waarden kun je niet instellen, die zijn er al, stelt Sydney Brouwer in zijn boek Klantgericht Leiderschap. In elk bedrijf is vanaf het begin een bepaalde cultuur aanwezig, het is alleen zaak die kernwaarden te ontdekken. Die waarden vormen het fundament van de organisatie. Als bedrijf zou je misschien niet moeten proberen mensen zover te krijgen dat ze je kernwaarden delen, maar eerder op zoek moeten gaan naar mensen die die waarden uit zichzelf al hebben.”

De Confetti Company

De Confetti Company is een cultuurroman. Luc van Bussel verhaalt over zijn traditionele Vlaamse jeugd die hem inspireerde tot een eigentijdse bedrijfscultuur. Hij neemt je mee op zijn warmtemissie waar medewerkers eregasten zijn en met confetti worden onthaald. Aandacht! Generatie Z- de slimste generatie ooit- vitaliseert de arbeidsmarkt en snakt naar professionele gezelligheid. De ‘War on Talent’ gaat in alle hevigheid door. Gevraagd? Bedrijfswarmte! Het is de rode draad in deze cultuurvisie over goed werkgeverschap. Het boek biedt een verfrissende kijk op essentiële en vitale vraagstukken voor hedendaagse bestuurders. Cultuurspotter Paul Geraeds maakte een rondje langs de cultuurvelden van elf inspirerende organisaties.

Menu