Headerafbeelding Gastgevers in Geluk

Gastvrijheid volgens...

Job-Heilijgers-gastschrijver

Job Heilijgers

Founder Regardz

Hotel Aarde

Ik stel mij de aarde voor als een reusachtig gastenverblijf. Je mag er vrijelijk gebruik van maken, maar je verblijf is wel aan tijd en regels gebonden. Bij je vertrek moet je de kamer achterlaten in de staat waarin je hem bij aankomst hebt aanvaard. In dit gastenverblijf waren Adam en Eva de eerste bezoekers. Alles wat zij aantroffen was geniaal gemaakt en nog ongerept. Daarna hebben alle volgende generaties de mogelijkheden voor het gebruik van het gastenverblijf aangepast aan de zich steeds verder ontwikkelende wensen en technische mogelijkheden.

Aan welke gebruiksvoorwaarden hebben Adam en Eva zich destijds moeten houden? De hen geboden gastvrijheid werd alleen getoetst aan het feit dat ze met z’n tweeën waren in een vers gecreëerde wereld. Ik denk dat ze zich zowel naar hun omgeving toe als naar elkaar door de praktijk lieten sturen.

1.Zij gingen op zoek naar het krijgen, hebben en houden van een thuisgevoel.
2.Zij konden niet zonder veiligheid en geborgenheid.
3.Zij werden geboren met een instinct waarin het geven en nemen van liefde cruciaal is.
4.Zij begrepen dat je aardig tegen elkaar moet zijn om een stabiele relatie te onderhouden.
5.Zij hadden respect voor elkaar, omdat hen dat werd ingegeven door de natuurlijke omgeving waarin ze leefden.
6.In hun kleine speelveld leerden zij heel snel wat moet en wat mag.
7.Zij konden scherp kijken en observeren, om te leren wat ze van elkaar mochten verwachten. Maar ook om te weten wat de omgeving van hen wilde en waar de bedreigingen vandaan konden komen.
8.Ondanks de overvloed van het paradijs was onnodige verkwisting niet aan de orde. Omdat ze zuinig op elkaar moesten zijn wisten ze dat ze ook zuinig moesten zijn op hun natuurlijke omgeving.

Zijn de generaties na Adam en Eva goed omgegaan met hun gastenverblijf? Daar kunnen we onze vraagtekens bij zetten. We hebben in 1948 weliswaar de rechten van de mens vastgelegd, maar niet de rechten van de aarde. Als de mens rechten heeft, dan heeft de aarde die toch zeker ook? In dat verband dringt het woord ‘rentmeesterschap’ zich op. Rentmeesterschap staat voor een levenshouding waarbij je als mens alles wat de aarde je schenkt zorgvuldig dient te beheren om het vervolgens in dezelfde staat, en zo mogelijk in een nog betere staat, aan de volgende generatie over te dragen.

Adam en Eva ontdekten dat leven in harmonie met elkaar en met de omgeving om zorgvuldig gedrag vraagt. Het rentmeesterschap als leidraad voor het menselijk gedrag zou alleen al daarom verankerd moeten worden in de rechten van de aarde, want het voortbestaan van de mensheid wordt door het eigen handelen bedreigd. De rechten van de aarde vragen om een brede insteek, waarin de kwalijke invloed van de mens geen punt van discussie meer zou moeten zijn.

Misschien kan de intrinsieke gastvrijheid van de hospitality branche als voorbeeld dienen voor het op orde brengen van Hotel Aarde. Tegenwoordig komt iedereen weleens in een hotelkamer. De eisen, wensen en verwachtingen die elke hotelgast ten aanzien van zijn of haar gastenverblijf heeft wijken onderling nauwelijks af van elkaar. Hotelkamers laten ons zien hoe de harmonie tussen alle facetten van het verblijf hersteld moet worden.

Waaraan moet Hotel Aarde voldoen in vergelijking met het gastenverblijf waarover Adam en Eva konden beschikken?

1.Het moet een thuisgevoel geven, waarbij gezelligheid vanzelfsprekend is.
2.Niemand kan zonder veiligheid en geborgenheid, dus een gastenverblijf moet dat te allen tijde kunnen bieden.
3.Gastgever en gast moeten elkaar met liefde bejegenen.
4.Aardig zijn is de basis voor vertrouwen en respect. Het gastenverblijf zal volgens dat principe moeten functioneren.
5.Respect voor mens en omgeving is een wederzijdse norm.
6.Het is van groot belang om duidelijk op het netvlies te hebben wanneer iets echt moet en wanneer iets echt mag.
7.In een gastenverblijf moeten de gastgevers continu scherp observeren en kijken. Pas dan wordt duidelijk wat de gast werkelijk wenst.
8.Verkwisting van wat dan ook betekent een bedreiging voor het voortbestaan van Hotel Aarde. We moeten dus zuinig zijn op alles wat we krijgen en waardoor we worden omgeven. Die verantwoordelijkheid hoort bij ons rentmeesterschap.

Dit is een pleidooi voor een mondiale beweging, waarin alle gastenverblijven een voorbeeld zijn voor Hotel Aarde. De gastenverblijven verlichten het pad dat de aarde weer terug kan brengen naar haar oorspronkelijke bronnen, met gebruikmaking van de modernste middelen die ons ter beschikking staan. Het paradijs, zoals Adam en Eva dat ooit aantroffen, is het doel waarnaar wij streven.

Gastgevers in Geluk

Gastgevers in Geluk is een onthullend verhaal over het mysterie van hartverwarmende gastvrijheid. Het boek neemt de lezer mee naar The Magic Hotel in Hawaii en verklaart het succes in zeven stappen. Het resultaat zijn teruglustige gasten: gasten die niet meer naar huis willen omdat alles klopt bij de gastgever waar ze verblijven.
Luc van Bussel geeft service een nieuwe, diepere betekenis en introduceert nieuwe begrippen als bereikrijk, binnenvoelbaar, luistergevig, oplosselijk, verrasvast, verwenzaam en teruglustig. Gastgevers in Geluk is een ode aan de mensen in de dienstverlening en een handleiding voor managers op zoek naar teruglustige gasten of klanten. In het boek delen negenentwintig markante gastschrijvers hun visie op gastvrijheid. Ze maken het boek compleet en geven de lezer een brede blik in de wereld van hospitality.

Menu