Duurzaamheid

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Regardz Hospitality Group volstrekt vanzelfsprekend. Tegelijkertijd realiseren we ons dat MVO niet vanzelf gaat. Het is de oprechte overtuiging van Regardz Hospitality Group dat MVO een primaire voorwaarde is voor een succesvolle en duurzame samenwerking met alle stakeholders binnen het huidige maatschappelijke tijdsgewricht. De maatschappelijke verbondenheid met de markt, klanten, gasten, medewerkers, locatiepartners, leveranciers en relaties maken Regardz Hospitality Group dagelijks bewust van de centrale verbindingsrol tussen alle partijen. In deze centrale rol wil Regardz Hospitality Group haar stakeholders proactief inspireren en aansporen om het belang in te zien  van een groene samenleving en een gezonde werk- en levenswijze.

Met het cultuurprogramma Kindest Regardz inspireert de organisatie haar stakeholders over de kracht van hartverwarmende hospitality in een digitale samenleving en is er een gastvrijheidscultuur ontwikkeld die verdergaat dan de reguliere zorg en aandacht voor de klant en gast.

Gemeenschap

Ronald McDonald Kinderfonds
Regardz Hospitality Group is sinds 2013 de trotse partner van het Ronald McDonald Kinderfonds. Dankzij de Ronald McDonald Huizen zijn ouders altijd binnen een paar minuten bij hun kind in het ziekenhuis. We doneren jaarlijks aan dit goede doel om zoveel mogelijk overnachtingen te kunnen verwezenlijken voor de ouders van zieke kinderen. Dit doen we door het intern organiseren van sponsor-, verkoop-, en inzamelacties. Dit ook met een duurzaam karakter, zoals een kledingbeurs, biologisch koken en het aanbieden van duurzame Ronald Mc Donald Kinderfonds bestekhuizen in restaurants. Daarnaast nemen we deel aan sportieve events zoals de HomeRide.

gemeenschap groene laag foto
Arbeid groene laag foto

Arbeid

Eerlijke Arbeidsrelaties
Bij Regardz Hospitality Group zijn in totaal ca. 250 medewerkers werkzaam. Alle medewerkers, van oproepkrachten tot fulltimers, hebben een arbeidsovereenkomst met Regardz Hospitality Group of één van de onderliggende besloten vennootschappen en zijn dus rechtstreeks bij onze organisatie in dienst. Tijdens drukke dagen of evenementen worden er als aanvulling op onze eigen medewerkers uitzendkrachten of zzp’ers ingezet. De processen die onderdeel uitmaken van de personeels- en salarisadministratie zijn binnen onze organisatie gecentraliseerd, waarbij een gedeelte van de uitvoerende taken in de lijn belegd is, en vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling HR. We ambiëren een foutloze personeels- en salarisadministratie en zien dan ook nauwlettend toe op de juiste naleving van wet- en regelgeving, zowel voor eigen medewerkers als voor uitzendkrachten en zzp’ers.

Salarissen en arbeidsvoorwaarden
Regardz Hospitality Group wil graag de aardigste werkgever van Nederland worden, zijn en blijven. Daartoe is het onder andere van belang om een eerlijk en transparant arbeidsvoorwaardenbeleid te hanteren. We volgen de Horeca cao, die algemeen verbindend is verklaard, en conformeren ons dan ook aan de daarin overeengekomen bepalingen ten aanzien van onder andere functie-indeling, inschaling, loontabellen, werktijden en pensioenopbouw. Ter aanvulling op de Horeca cao hebben we een pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Duurzame Inzetbaarheid en Ontwikkeling
Onze ambitie is om een vitaal, duurzaam inzetbaar medewerkersbestand te hebben. Een groot deel van onze medewerkers is fysiek actief gedurende een (zware) werkdag, er wordt vooral veel gelopen en getild, waardoor zij op langere termijn lichamelijke klachten kunnen ontwikkelen.

Milieu

Circulaire Economie
Regardz Hospitality Group heeft de ambitie om een duurzame en circulaire onderneming te worden. Rentmeesterschap was hierbij al vanuit de vroege historie van het bedrijf een belangrijk uitgangspunt, en is dat nog steeds (dat wil zeggen: het bedrijf en de wereld beter nalaten dan het was). De focus is op de lange termijn, met een goede balans tussen people, planet en profit.

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie
Het is de ambitie van Regardz Hospitality Group om zo zuinig en efficiënt mogelijk om te gaan met energie en zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie.

milieu groene laag foto
eerlijk zaken doen groene laag foto

Eerlijk zaken doen

Duurzaam Inkopen
Regardz Hospitality Group heeft de ambitie om duurzaam te ondernemen. Duurzaam inkopen is daar een onderdeel van en Regardz Hospitality Group heeft ook de ambitie om haar inkoop verder te verduurzamen. Onder duurzaam inkopen verstaan wij dat we naast de kwaliteit en de prijs van de dienst of het product ook aandacht hebben voor de effecten van inkoop op het mileu en voor de sociale aspecten.

MVO Promoten bij Klanten
Regardz Hospitality Group heeft de ambitie om duurzaam te ondernemen. Het aanbieden van een duurzaam aanbod aan locaties en services voor haar klanten maakt hier deel van uit en Regardz Hospitality Group heeft de ambitie haar aanbod aan locaties en services verder te verduurzamen. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld het beschikken over een aanbod aan Green Key gecertificeerde locaties en de mogelijkheid hierop online te kunnen filteren, alsmede een aanbod aan duurzame services zoals ‘Klimaatneutraal vergaderen‘ of de mogelijkheid tot het aankopen van ‘gereduceerde treinkaartjes’ bij de NS.

Mensenrechten

Werk voor Kwetsbare Groepen
Regardz Hospitality Group biedt mensen graag kansen. Dus ook mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Omdat ‘willen’ altijd het begin is, kijken we vooral naar iemands persoonlijkheid, houding, gedrag en motivatie en zijn of haar match met onze cultuur. Wij zoeken mensen die er blij van worden als zij anderen blij maken. En daar heb je geen perfect CV voor nodig, dat kunnen net zo goed mensen zijn die een tijd langs de zijlijn hebben gestaan of een arbeidsbeperking hebben. Social return komt binnen Regardz Hospitality Group vooral tot uiting in de elf eigen locaties. We zijn welwillend om mensen kansen te bieden, omdat we weten hoe belangrijk werk is: het biedt mensen de kans onderdeel uit te maken van een sociale omgeving.

mensenrechten groene laag foto

MVO rapport FIRA Platform

Dit rapport is opgesteld op basis van de MVO-informatie van Regardz Hospitality Group in het FIRA Platform. De informatie in dit rapport is geverifieerd door FIRA Sustainability.

Menu