Duurzaamheid

Samenwerkingspartners

Groenbalans

MVO of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een kans, geen beperking. Duurzaamheid, dat is vernieuwing en verandering, vooruitlopen op en in contact staan met de omgeving. Wij geloven dat duurzaamheid en winst hand in hand gaan. Anders gezegd, bewust zaken doen met grote maatschappelijke impact op de omgeving.

groenbalans

NCD

De NCD is sinds 1953 het platform voor Leiderschap & Toezicht. Een vereniging van, voor en door leiders en toezichthouders; collega’s onder elkaar, die belang hechten aan een goed onderling contact om van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen. ‘We zijn een ‘person to person’ vereniging, gericht op het elkaar inspireren en ondersteunen bij persoonlijke groei in een veilige en plezierige omgeving, waardoor
we ons kwetsbaar kunnen opstellen om daar maximaal van te kunnen leren. Elkaar inspireren en motiveren om het ‘beter’ en ‘anders’ te doen staat bij ons voorop, met bewust en positief ondernemerschap als rode draad.

SMA

De SMA is een vakvereniging dat grotendeels door vrijwilligers wordt gerund. Dat geldt zowel voor het landelijke bestuur als voor alle regionale besturen en andere commissies die binnen de SMA hun oorsprong hebben. Naast deze grote groep van vrijwilligers maakt de SMA gebruik van een verenigingsmanager en wordt zijn/haar ondersteunende activiteiten ondersteund door assisTNs. Een professioneel bureau gespecialiseerd in werkzaamheden binnen het verenigingsleven. Daarnaast wordt de vereniging bijgestaan door de Advisory Council. Deze Council, adviseert gevraagd en ongevraagd op hoofdlijnen, mbt het beleid c.q. de strategie van de SMA en richt zich op zaken op de (midden) lange termijn.

SMA

Management Support

Management Support is de hoogwaardige, multimediale community voor (directie) secretaressen en managementondersteuners. Onderdeel van Vakmedianet. Onderdelen van de community zijn het vakblad, de website, de wekelijkse e-mailnieuwsbrief, het jaarlijkse event en
vele opleidingen, workshops, boeken en gidsen. Management Support richt zich op de ontwikkeling van het vakgebied, de positionering van de doelgroep én ondersteunt de secretaresse in haar functie als sparringpartner van de manager.

Branche Telecommunicatie Grootgebruikers

Branchevereniging Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt sinds 1986 de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen die op grote schaal gebruikmaken van bedrijfscommunicatie. BTG organiseert hiertoe netwerkbijeenkomsten, waarbij het delen van kennis en ervaring centraal staat. BTG vertegenwoordigt haar leden bij binnen- en buitenlandse toezichthouders. De vereniging telt ruim 180 leden binnen zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Menu